Edukacja domowa – coraz bardziej popularna na świecie

O tym, że edukacja domowa staje się coraz bardziej popularna w Europie a co za tym idzie i w Polsce nie trzeba nikogo przekonywać. Chociaż w naszym kraju nie są prowadzone szczegółowe statystyki dotyczące liczby dzieci, którzy naukę pobierają w domach to z całą pewnością jest ich coraz więcej. Wylicza się, iż tylko w samej Polsce, w ubiegłym roku uczniów korzystających z możliwości nauki w domu było ponad 300. Dla porównania, tylko w samych Stanach Zjednoczonych z tego rodzaju nauki korzysta ponad 2,5 miliona uczniów.
Wpływ na to ma przede wszystkim zezwolenie MEN. Przepisy dopuszczają edukację dzieci w domu jednak t muszą zdawać wszystkie egzaminy semestralne oraz kończące dany rok szkolny z wynikiem pozytywnym i na ich podstawie przechodzą do następnej klasy. Zalet tego rodzaju nauczania jest wiele.

[AdSense-A]
Przede wszystkim edukacja domowa wpływa lepiej na rozwój małego człowieka. Rodzice czy prywatny nauczyciel zwraca uwagę na jego indywidualny rozwój i dobiera pomoce dydaktyczne (na przykład ze sklepu Kabum) czy tempo kształcenia specjalnie do jego możliwości i potrzeb. W placówkach szkolnych jest nie co inaczej bowiem tam bierze się pod uwagę dobro ogółu – właśnie dlatego dzieci, które nie nadążają z nauką i przyswajaniem wiedzy muszą pobierać dodatkowo prywatne korepetycje.
Ciekawostką jest fakt, iż nauczycielem domowym może zostać każdy. Nie jest w tym przypadku wymagany dyplom uczelni wyższej. Niezbędna jest natomiast zgoda dyrektora placówki edukacyjnej na podjęcie takowego trybu nauki dziecka a uczeń ma możliwość wrócenia do szkolnej ławki w każdym momencie, nawet w ciągu trwania roku szkolnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.