DomNauka i Edukacja

Edukacja domowa – coraz bardziej popularna na świecie

O tym, że edukacja domowa staje się coraz bardziej popularna w Europie a co za tym idzie i w Polsce nie trzeba nikogo przekonywać. Chociaż w naszym kraju nie są prowadzone szczegółowe statystyki dotyczące liczby dzieci, którzy naukę pobierają w domach to z całą pewnością jest ich coraz więcej. Wylicza się, iż tylko w samej Polsce, w ubiegłym roku uczniów korzystających z możliwości nauki w domu było ponad 300. Dla porównania, tylko w samych Stanach Zjednoczonych z tego rodzaju nauki korzysta ponad 2,5 miliona uczniów.
Wpływ na to ma przede wszystkim zezwolenie MEN. Przepisy dopuszczają edukację dzieci w domu jednak t muszą zdawać wszystkie egzaminy semestralne oraz kończące dany rok szkolny z wynikiem pozytywnym i na ich podstawie przechodzą do następnej klasy. Zalet tego rodzaju nauczania jest wiele.

Przede wszystkim edukacja domowa wpływa lepiej na rozwój małego człowieka. Rodzice czy prywatny nauczyciel zwraca uwagę na jego indywidualny rozwój i dobiera pomoce dydaktyczne (na przykład ze sklepu Kabum) czy tempo kształcenia specjalnie do jego możliwości i potrzeb. W placówkach szkolnych jest nie co inaczej bowiem tam bierze się pod uwagę dobro ogółu – właśnie dlatego dzieci, które nie nadążają z nauką i przyswajaniem wiedzy muszą pobierać dodatkowo prywatne korepetycje.
Ciekawostką jest fakt, iż nauczycielem domowym może zostać każdy. Nie jest w tym przypadku wymagany dyplom uczelni wyższej. Niezbędna jest natomiast zgoda dyrektora placówki edukacyjnej na podjęcie takowego trybu nauki dziecka a uczeń ma możliwość wrócenia do szkolnej ławki w każdym momencie, nawet w ciągu trwania roku szkolnego.