Marketing

Emocje w reklamie

Według speców od reklamy to właśnie emocje wpływają na decyzje potencjalnego odbiorcy, poczynając od zauważenia danego spotu, poprzez zainteresowanie nim aż po decyzje zakupowe i lojalność.

Oczywiście, najlepiej jest, kiedy przekaz wpływa na pobudzanie i wyrażanie emocji pozytywnych, dlatego zresztą te negatywne w reklamie są wręcz zabronione. Oczywiście, reklama może szokować natomiast nie może naruszać dobrego imienia czy wartości i poglądów jej odbiorców.

Najlepiej jest, kiedy spoty reklamowe wpływają pozytywnie na odbiorcę, wprawiają go w dobry humor i poprawiają wręcz nastrój. Właśnie dlatego w reklamach często wykorzystuje się humor, ciepłą kolorystykę, kojącą muzykę a w spotach występują lubiane gwiazdy czy dzieci. Jak wynika z badań, to właśnie te czynniki mają wpływ na odbiór przekazu i te wpływają pozytywnie na decyzje potencjalnych konsumentów.

Emocje w reklamie są obecne zawsze. Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie już przekazu czysto informacyjnego, przeważnie łączy się te dwie kwestie. Jak potwierdzają specjaliści z serwisem, którzy kompleksową produkcją spotów reklamowych zajmują się od lat, pożądane emocje wywołuje nie tylko obraz, ale i dźwięk a najlepiej jest, jeśli te dwie opcje są ze sobą połączone. Właśnie dlatego najbardziej skuteczna jest nadal reklama telewizyjna a obecnie również odpowiednie formy reklamy internetowej.