Dzieci i RodzinaNauka i Edukacja

Szkoła integracyjna – jak się do niej dostać?

Szkoła integracyjna powstała w odpowiedzi na szczególne zapotrzebowanie uczniów wykazujących zaburzenia różnego rodzaju i o różnym nasileniu. W odróżnieniu od szkoły specjalnej, szkoła ta przyjmuje do swoich klas dzieci borykające się z zaburzeniami na tle neurologicznym jak i tymi z zakresu motoryki ruchowej. Co ważne, do szkoły integracyjnej mogą uczęszczać również całkowicie zdrowe dzieci.

Szkoły integracyjne w Warszawie zapewniają nie tylko wykształcenie na najwyższym poziomie, ale również specjalistyczną opiekę. Klasy są najczęściej mniej liczebne a opiekę nad uczniami sprawuje więcej niż jeden nauczyciel. To szkół takich z powodzeniem uczęszczają na przykład dzieci z zespołem aspergera czy autyzmem. Tutaj mogą również odbywać konieczną terapią.

Niewątpliwą zaletą tego rodzaju placówek jest fakt, iż program podstawowego nauczania dostosowany jest do indywidualnych preferencji i możliwości ucznia, tutaj klasy nie traktuje się jako ogółu a wpływa na rozwój każdego dziecka.

Warto jeszcze wspomnieć, iż szkoły integracyjne są doskonałą lekcja tolerancji. Dzieci doskonale wiedzą co to empatia i akceptują siebie nawzajem. Tu nikt nie jest wyśmiewany ani wycofany. Dzięki temu nieznane jest uczucie wyobcowania czy osamotnienia, co niestety ma bardzo często miejsce w standardowych szkołach