szkoła dla dzieci z aspergerem

Szkoła integracyjna – jak się do niej dostać?

Szkoła integracyjna powstała w odpowiedzi na szczególne zapotrzebowanie uczniów wykazujących zaburzenia różnego rodzaju i o różnym nasileniu. W odróżnieniu od szkoły specjalnej, szkoła ta przyjmuje do swoich klas dzieci borykające się z zaburzeniami na tle neurologicznym jak i tymi z zakresu motoryki ruchowej. Co ważne, do szkoły integracyjnej mogą uczęszczać również całkowicie zdrowe dzieci. (więcej…)