Biznes

Innowacyjne metody oczyszczania ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe są jednymi z najbardziej toksycznych mieszanek, które powstają na skutek działalności zakładów przemysłowych, technologicznych i usługowych. Odprowadzane są do kanalizacji tylko wtedy, kiedy spełniają określone normy. Jak poradzić sobie z zanieczyszczeniami ścieków przemysłowych, aby spełniały coraz bardziej restrykcyjne normy? 

Tlenowe i beztlenowe oczyszczanie ścieków przemysłowych

Celem oczyszczania ścieków przemysłowych jest przede wszystkim zapewnienie firmom zgodności z obowiązującymi standardami. Dodatkowo innowacyjne metody koncentrują się na oszczędnościach wody, które można uzyskać poprzez ponowne jej wykorzystanie. 

Ścieki przemysłowe mogą być oczyszczane poprzez:

  • Tlenowe oczyszczanie ścieków – to proces zachodzący w obecności tlenu. Biorą w nim udział mikroorganizmy, które wykorzystując tlen w postaci cząsteczkowej, przekształcając organiczne zanieczyszczenia w dwutlenek węgla, wodę i biomasę.
    Przykładem jest technologia złoża ruchomego, w której do oczyszczenia ścieków dochodzi za pośrednictwem nośników aktywnego biofilmu o optymalnych warunkach hodowli bakterii. Możliwe jest również wdrożenie systemu łączącego oczyszczanie biologiczne z wykorzystaniem osadu czynnego z filtracją membranową.
  • Beztlenowe oczyszczanie ścieków – proces zachodzi w środowisku bez dostępu do powietrza. Produkowany podczas procesu biogaz może być wykorzystany jako źródło energii dla zakładu przemysłowego. W tym przypadku wymagane jest zastosowanie tlenowego oczyszczania ścieków jako kolejny etap. 

Nowoczesne technologie metody oczyszczania ścieków przemysłowych

W celu osiągnięcia jeszcze lepszych efektów oczyszczania ścieków firmy technologiczne opracowują nowe metody pozbywania się zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych.  

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.veoliawatertechnologies.pl/oferta/zastosowania/oczyszczanie-sciekow-przemyslowych

Jest to m.in. system koagulacji objętościowej charakteryzujący się zaledwie kilkuminutowym procesem oczyszczania, doskonale sprawdzający się do usuwania z wody fosforu i oczyszczania jej z zakwitów glonów. W instalacjach stosuje się ponadto wysokowydajne filtry o modułowej konstrukcji ułatwiającej konserwację i pozwalające na łatwą separację zawiesiny. 

Innowacyjne metody oczyszczania ścieków przemysłowych jeszcze skuteczniej zmniejszają ilość odpadów odprowadzanych do środowiska, eliminują straty wody i wspierają wytwarzanie i odzysk ciepła i energii elektrycznej dzięki produkcji biogazu bogatego w metan.