Biznes

Innowacyjne metody oczyszczania ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe są jednymi z najbardziej toksycznych mieszanek, które powstają na skutek działalności zakładów przemysłowych, technologicznych i usługowych. Odprowadzane są do kanalizacji tylko wtedy, kiedy spełniają określone normy. Jak poradzić sobie z zanieczyszczeniami ścieków przemysłowych, aby spełniały coraz bardziej restrykcyjne normy? 

Tlenowe i beztlenowe oczyszczanie ścieków przemysłowych

Celem oczyszczania ścieków przemysłowych jest przede wszystkim zapewnienie firmom zgodności z obowiązującymi standardami. Dodatkowo innowacyjne metody koncentrują się na oszczędnościach wody, które można uzyskać poprzez ponowne jej wykorzystanie. 

Ścieki przemysłowe mogą być oczyszczane poprzez:

  • Tlenowe oczyszczanie ścieków – to proces zachodzący w obecności tlenu. Biorą w nim udział mikroorganizmy, które wykorzystując tlen w postaci cząsteczkowej, przekształcając organiczne zanieczyszczenia w dwutlenek węgla, wodę i biomasę.
    Przykładem jest technologia złoża ruchomego, w której do oczyszczenia ścieków dochodzi za pośrednictwem nośników aktywnego biofilmu o optymalnych warunkach hodowli bakterii. Możliwe jest również wdrożenie systemu łączącego oczyszczanie biologiczne z wykorzystaniem osadu czynnego z filtracją membranową.
  • Beztlenowe oczyszczanie ścieków – proces zachodzi w środowisku bez dostępu do powietrza. Produkowany podczas procesu biogaz może być wykorzystany jako źródło energii dla zakładu przemysłowego. W tym przypadku wymagane jest zastosowanie tlenowego oczyszczania ścieków jako kolejny etap. 

Nowoczesne technologie metody oczyszczania ścieków przemysłowych

W celu osiągnięcia jeszcze lepszych efektów oczyszczania ścieków firmy technologiczne opracowują nowe metody pozbywania się zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych.  

 

Jest to m.in. system koagulacji objętościowej charakteryzujący się zaledwie kilkuminutowym procesem oczyszczania, doskonale sprawdzający się do usuwania z wody fosforu i oczyszczania jej z zakwitów glonów. W instalacjach stosuje się ponadto wysokowydajne filtry o modułowej konstrukcji ułatwiającej konserwację i pozwalające na łatwą separację zawiesiny. 

Innowacyjne metody oczyszczania ścieków przemysłowych jeszcze skuteczniej zmniejszają ilość odpadów odprowadzanych do środowiska, eliminują straty wody i wspierają wytwarzanie i odzysk ciepła i energii elektrycznej dzięki produkcji biogazu bogatego w metan.